Four Micro-ondes, Fours

Four Micro Ondes Programmables 25L

Four Micro Ondes Programmables 25L 548.40 € TTC
457.09 € HT

Four Micro Onde Self 25L 1000W

Four Micro Onde Self 25L 1000W 583.20 € TTC
486.10 € HT

Four Micro-Ondes Mécanique 28L

Four Micro-Ondes Mécanique 28L 237.60 € TTC
198.04 € HT

Four à Convection 3Kw 230V

Four à Convection 3Kw 230V 1332.00 € TTC
1110.22 € HT

Four à Convection 6Kw 380V

Four à Convection 6Kw 380V 2605.20 € TTC
2171.43 € HT